SOL,Türkiye'de Faşizim Bayrktarlığını yine eline aldı

Türkiye’de asıl faşizmin bayraktarlığını “sol” hareketlerin yaptığı gerçeği Hırant Dink suikastı ardından iyice su yüzüne çıktı. Biz uzun zamandır “sol” içerisinde öbeklenen etnikçi şahsiyetlerin ırkçılıkları için “solculuğu” bir kisve olarak kullandıklarını dile getiriyorduk. Son dönem yazıları ve tavırları ile sol aydınlarımız bu kez suç üstü yakalandılar. Özellikle Radikal gazetesinde yayınlanan yazılarda eleştiri oklarının hedefi olan Türkler aleyhine yazılan yazılar her namuslu sosyal bilimci tarafından ırkçılık olarak değerlendirilecektir.

 

Türkiye ve Türkleri katil devlet ve katil toplum olarak adlandıran Radikal, ırkçılığın en temel önermelerinden birini yaparak bir suçtan tüm toplumu itham etme noktasına gelmektedir. Şüphesiz bu denklem ters çevrilirse bu topraklarda en masum çıkacak olanlar Türkler olacaktır. Türkiye’de suç istatistikleri ortadadır. Kimler hırsızlıktan, kapkaçtan, uyuşturucu maddelerden, terörden sorumlu olur acaba Radikal’in bu denklemini farklılaştırısak. Radikal’in sol görüşlü Türk okurları bir Arnavut ırkçısının elinde ne kadar daha esir kalacaklar. Yazdığı her 10 yazıdan 8’inde milliyetçiliğe hücumeden Berkan neden hiç teorik olarak milliyetçiliğe gönderme yap(a)maz da konu hep Türkiye ve Türklerdir.

 

Bir başka ırkçı bu sefer ki Ermeni ırkçısı Ethen Mahçupyan en büyük Türk milliyetçisi ilan edilen Fettullah Gülen ‘in organik bağı olmayan gazetesinde Türkleri adam olmamakla ve dahi olamayacaklılıkla suçluyor. Tüm Türkleri suçlarken, aslında Türk olmayan ama vatandaşlık bağı ile Türk olan öteki Türklere etnik Türkleri adam etme görevi biçiyor. Bu ırkçılıktır, ırkçılığın var olan tüm anlamları içerisinde sadece ırkçılıktır.

Taha Parla nam başka bir Radikal ve dahi Boğaziçi öğretmeni  şöyle buyuruyor:

 

1920'lerin başında Türkiye'nin nüfusu 13 milyondu. 1910'larda her biri (±) birer milyon olan Rum, Yahudi, Ermeni nüfus grupları 1930'lara doğru birkaç yüzer bine inmişti. Bugün ise birkaçar bine dayanmış durumda. Toplam nüfusu 13 milyondan 70 küsur milyona çıkan Türkiye'de, Türk Türkiyelilerin nüfusu geometrik olarak artarken, Rum-Yahudi-Ermeni Türkiyelilerin nüfusunun bu denli azalması, sizce normal bir demografik trend midir?

 


Bu anormal azalmadan, örneğin, dün Hrant Dink'i öldürmeye azmettirilen ya da öldürmekle görevlendirilen tek bir talimli psikopat-kriminal yeniyetme gibi tekil bireyler sorumlu tutulabilir mi? Tabii ki hayır. 80-90 yıldır, Türkiyeli Türklerin etkin bir kısmı Türkiyeli diğer insan kardeşlerine bir şeyler yapıyor olmalılar ki, zaman içinde sayılar böyle bir seyir gösterebilsin

 

Kendisi Prof. Dr. Ve dahi siyaset bilimci olduğundan 1910 sonrası bu topraklarda sadece gayrı- Türklerin değil ama herkesin nasıl bir travma yaşadığını bilmesi gerekmez mi? Milyonlarca metrekare imparatorluk toprağındaki nüfus 700 bin küsür metrekareye geri dönmemiş midir? Yunanistan ve Türkiye mübadele yani nüfus değişimi yapmamış mıdır? Artık siyon bölgeleri oluşturmuş Israil’e dünyanın heryerinden olduğu gibi bizden de göçler olmamış mıdır? Devletin mukatele sonrası göç ettirdiği Ermeni nüfusu tabi ki toplama Ermeni nüfusumuzu azaltmıştır. Ancak tüm bu saydığımız etkenlerden hangisinde “80-90 yıldır, Türkiyeli Türklerin etkin bir kısmı Türkiyeli diğer insan kardeşlerine bir şeyler yapıyor” sonucu çıkıyor. Etnik Türkleri ve de hepsini böylesine suçlamak ırkçılıktır bunu yazarın kendiside biliyor ama özne Türk olunca bunlardan bahsetmek ırkçılık olmaz bizim imzacı aydınlarımız için. Tüm samimiyetimizle haykırıyoruz: Yeter artık! Bilim adına yeter artık! İnsaf adına yeter artık!

 

Türkler ve onların devletleri ile atalarınızdan kalma bir hesabınız olabilir ama bunu sol dünya görüşüne yamamayın. Irkçılığınızı başka bir kisve altında yapın. Alın ırkçı İslamcı arkadaşlarınızı da kendinize bir teori geliştirin bir nam bulun ama bu sol olmasın. Ya da temennim Türk solcular sizi terketsin!

 

Volkan Ekiz

7 Şubat 2007

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !